Giới thiệu thiết bị phân tích chất lượng nước tự động, liên tục
Water Quality Analyzers

Bài viết này nhằm giới thiệu chi tiết thông số kỹ thuật các thiết bị phân tích chất lượng nước hãng Systea (Ý). Đây là các thiết bị đo lường chất lượng nước được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy nước, nhiệt điện, xử lý nước thải... ứng dụng đo lường chất lượng nước, quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định pháp luật.

Nếu Quý bạn đọc và khách hàng quan tâm đến các sản phẩm này, có thể xem chi tiết ở trang Sản phẩm hoặc Thư viện Envimart.

Micromac total Nitrogen - Máy phân tích tổng nitơ

Micromac Total Phosphorus - Máy Phân Tích Tổng Phốt pho

Micromac Phosphate - Máy Phân Tích Phốt Phát online

Micromac COD-CR - Máy Phân Tích COD, BOD online

Micromac TOC - Máy Phân Tích TOC online

Micromac Chrominum - Máy Phân Tích Cr6+ Online

Micromac Total Chrominum - Máy Phân Tích tổng crôm Online

Micromac Total Iron - Máy Phân Tích Tổng sắt Online

Micromac Manganese Total - Máy Phân Tích Tổng Mangan Online

Micromac Total Copper - Máy Phân Tích Tổng đồng Online

Micromac Total Cadmium - Máy Phân Tích Tổng cadimi Online

Micromac Cyanide Total - Máy Phân Tích Tổng Xianua Online

Micromac Boron - Máy Phân Tích boron Online

Micromac Arsenic - Máy Phân Tích Tổng asen Online

Micromac Chlorine - Máy Phân Tích clorua (Cl-) Online

Micromac E Fluorid - Máy Phân Tích Flo (F-) Online

Clarico-Full Image
31.12.2024 mới phải hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục
Nội dung sẽ được ban hành trong Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật BVMT 2020