Quy định pháp luật

Quy định pháp luật

Văn bản pháp luật

3 mốc thời gian mới về việc hoàn thành trạm quan trắc tự động của Doanh nghiệp
Văn bản pháp quy đã có nhiều điều chỉnh trong thời gian gần đây, trong đó quy định thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước thải, nước ngầm.
- Mới đây Bộ TN&MT ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT thay thế cho Thông tư 47/2017/TT-BTNMT về việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước dưới đất là 31/12/2022 đối với công trình do Bộ cấp phép) và 31/12/2023 đối với công trình do Tỉnh cấp phép.
- Thời hạn nâng cấp Trạm quan trắc nước thải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT là 16/08/2023.
- Thời hạn lắp mới Trạm quan trắc tự động (khí thải, nước thải) đã được Bộ TN&MT đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật BVMT 2020; cụ thể là thời hạn đến 31/12/2024 (đang được hiểu là các đối tượng cần lắp mới trạm quan trắc đã được quy định ở Nghị định 40/2019/NĐ-CP).

Hãy xem chi tiết tại Thư viện Envimart - https://envimart.vn/slides hoặc liên hệ 028.77727979 để được giải đáp.
Quy định chung về quan trắc tự động, liên tục
View all
3 mốc thời gian mới về việc hoàn thành trạm quan trắc tự động của Doanh nghiệp
Free preview
Văn bản pháp quy đã có nhiều điều chỉnh trong thời gian gần đây, trong đó quy định thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước thải, nước ngầm.
- Mới đây Bộ TN&MT ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTNMT thay thế cho Thông tư 47/2017/TT-BTNMT về việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thời hạn lắp đặt trạm quan trắc nước dưới đất là 31/12/2022 đối với công trình do Bộ cấp phép) và 31/12/2023 đối với công trình do Tỉnh cấp phép.
- Thời hạn nâng cấp Trạm quan trắc nước thải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT là 16/08/2023.
- Thời hạn lắp mới Trạm quan trắc tự động (khí thải, nước thải) đã được Bộ TN&MT đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật BVMT 2020; cụ thể là thời hạn đến 31/12/2024 (đang được hiểu là các đối tượng cần lắp mới trạm quan trắc đã được quy định ở Nghị định 40/2019/NĐ-CP).

Hãy xem chi tiết tại Thư viện Envimart - https://envimart.vn/slides hoặc liên hệ 028.77727979 để được giải đáp.
[Full Q&A] Hỏi đáp về Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Hội thảo với đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc
Free preview
Xem chi tiết và tải nội dung tài liệu hội thảo tại Thư viện Envimart: https://envimart.vn/slides
Mời bạn theo dõi các video khác của chương trình Hội thảo này tại: https://www.youtube.com/playlist?list...

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
Nội dung trình bày các nội dung chính và điểm khác so với Thông tư 24/2017/TT-BTNMT (đã hết hiệu lực), trình bày bởi Cục Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT.

Nếu cần thêm thông tin, đừng ngại liên hệ Envimart JSC - ĐT: 029 77727979 - sales@envimart.vn https://envimart.vn
Video Hội thảo phổ biến quy định Quan trắc môi trường - Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
Free preview
Ngày 31/08/2021, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo phổ biến quy định về quan trắc tự động theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.
Hội thảo được tổ chức trực tuyến với hơn 500 đại biểu, đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục. Buổi hội thảo bao gồm nội dung trình bày từ ban tổ chức, tham gia thảo luận và giải đáp trực tiếp giữa ban tổ chức và đại diện các cơ quan doanh nghiệp, với gần 200 câu hỏi.
Các nội dung chi tiết về Trạm quan trắc Nước thải
View all
Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Hội thảo phổ biến quy định Quan trắc môi trường - Nội dung trình bày-P2
Free preview
Xem chi tiết và tải nội dung tài liệu hội thảo tại Thư viện Envimart: https://envimart.vn/slides
Mời bạn theo dõi các video khác của chương trình Hội thảo này tại https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-JEGIMTjlDaRGUZSgrVLEB6fKNVb38j

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
Nội dung trình bày các nội dung chính và điểm khác so với Thông tư 24/2017/TT-BTNMT (đã hết hiệu lực), trình bày bởi Cục Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT.

Nếu cần thêm thông tin, đừng ngại liên hệ Envimart JSC - ĐT: 029 77727979 - sales@envimart.vn - https://envimart.vn
Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Hội thảo phổ biến quy định Quan trắc môi trường - Nội dung trình bày-P1
Free preview
Xem chi tiết và tải nội dung tài liệu hội thảo tại Thư viện Envimart: https://envimart.vn/slides
Mời bạn theo dõi các video khác của chương trình Hội thảo này tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj-JEGIMTjlDaRGUZSgrVLEB6fKNVb38j

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
Nội dung trình bày các nội dung chính và điểm khác so với Thông tư 24/2017/TT-BTNMT (đã hết hiệu lực), trình bày bởi Cục Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT.

Nếu cần thêm thông tin, đừng ngại liên hệ Envimart JSC - ĐT: 029 77727979 - sales@envimart.vn https://envimart.vn
Quy định về khai thác và sử dụng tài nguyên nước
View all