Filters
x

Danh mục sản phẩm

Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN15 0.5%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-015A-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN15
Độ chính xác: 0,5%
Độ lặp: ±0.25%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN25 0.5%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-025A-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN25
Độ chính xác: 0,5%
Độ lặp: ±0.25%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN40 0.5%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-040A-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN40
Độ chính xác: 0,5%
Độ lặp: ±0.25%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN50 0.5%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-050A-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN50
Độ chính xác: 0,5%
Độ lặp: ±0.25%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN80 0.5%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-080A-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN80
Độ chính xác: 0,5%
Độ lặp: ±0.25%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN15 0.2%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-015B-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN15
Độ chính xác: 0,2%
Độ lặp: ±0.1%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN25 0.2%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-025B-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN25
Độ chính xác: 0,2%
Độ lặp: ±0.1%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN40 0.2%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-040B-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN40
Độ chính xác: 0,2%
Độ lặp: ±0.1%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN50 0.2%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-050B-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN50
Độ chính xác: 0,2%
Độ lặp: ±0.1%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN50 0.2%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-050B-1-S-600-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN50
Độ chính xác: 0,2%
Độ lặp: ±0.1%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 600# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN80 0.2%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-080B-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN80
Độ chính xác: 0,2%
Độ lặp: ±0.1%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN15 0.1%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-015C-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN15
Độ chính xác: 0,1%
Độ lặp: ±0.05%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN25 0.1%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-025C-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN25
Độ chính xác: 0,1%
Độ lặp: ±0.05%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN40 0.1%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-040C-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN40
Độ chính xác: 0,1%
Độ lặp: ±0.05%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN50 0.1%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-050C-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN50
Độ chính xác: 0,1%
Độ lặp: ±0.05%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN80 0.1%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-080C-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN80
Độ chính xác: 0,1%
Độ lặp: ±0.05%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN100 0.5%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-100A-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN100
Độ chính xác: 0,5%
Độ lặp: ±0.25%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN100 0.2%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-100B-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN100
Độ chính xác: 0,2%
Độ lặp: ±0.1%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN100 0.1%
0 ₫ 0.0 VND
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-100C-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN100
Độ chính xác: 0,1%
Độ lặp: ±0.05%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
Đồng hồ đo lưu lượng, khối lượng dạng Coriolis / DN150 0.5%
Liên hệ
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Cor 1100A
Mã đặt hàng: 1100A-2-1-150A-1-S-150-1-E

Ứng dụng cho môi chất lỏng, khí
Đường kính DN150
Độ chính xác: 0,5%
Độ lặp: ±0.25%
Màn hình hiển thị OLED
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA, RS 485, Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -50°C đến 125°C
Giới hạn áp suất: 26 MPa
Chuẩn kết nối: mặt bích 150# ANSI Flange, dạng compact
Nguồn điện: 18-28 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA 4x (IP67), 7, 9
Chứng nhận UL Class I Div I
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.

Sản phẩm bạn vừa xem