Filters
x

Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo mức dạng siêu âm / 15 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Shuttle Level Transmitter
Xuất xứ: Đan Mạch

Đầu đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng/chất rắn
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh...
Màn hình hiển thị LCD
Tín hiệu ra 4-20 mA
Sensor đo mức dạng tách rời với bộ hiển thị (12 mét cáp)
Thang đo: 0-15 m (chất lỏng), 0-5 m (chất rắn)
Góc phát: 3 độ, tần số: 30 KHz
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất cần đo
Góc phát hẹp giúp ổn định, đáng tin cậy
POM membrane, PP house
CE-approvals: EN 50081-1, EN 50082-1
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 10 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: AQUAS
Model: SMR02
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị đo mức dạng áp lực thủy tĩnh, sử dụng áp lực từ cột nước lên bề mặt thiết bị đo để tính ra chiều cao mực nước
Thang đo: tối đa 10 mét
Độ chính xác: 0.1% (tùy chọn)
Tín hiệu: Modbus RS485
Vật liệu thân: SS 316L
Đường kính thân: 22 mm
Hoạt động trong dải nhiệt độ từ 0 đến 60 oC
Áp suất tối đa: 3X
Cấp bảo vệ: IP68
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm / 30 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: AQUAS
Model: SMR02
Xuất xứ: Đài Loan
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị đo mức dạng áp lực thủy tĩnh, sử dụng áp lực từ cột nước lên bề mặt thiết bị đo để tính ra chiều cao mực nước
Thang đo: tối đa 30 mét
Độ chính xác: 0.1% (tùy chọn)
Tín hiệu: Modbus RS485
Vật liệu thân: SS 316L
Đường kính thân: 22 mm
Hoạt động trong dải nhiệt độ từ 0 đến 60 oC
Áp suất tối đa: 3X
Cấp bảo vệ: IP68
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 300 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức nước dạng nhúng chìm, dựa theo nguyên lý áp lực thủy tĩnh
Thang đo: 300 mét
Áp suất tối đa: 40 bar
Chiều dài cáp: 320 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: Stainless Steel (AISI 316 L)
Vật liệu màng: Ceramic
Nhiệt độ: -10-70 oC
Safety Approvals: UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Test Approvals: CE directive: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC
EN 61326-1, 61326-2-3,
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08
Cấp bảo vệ: IP68
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 100 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức nước dạng nhúng chìm, dựa theo nguyên lý áp lực thủy tĩnh
Thang đo: 100 mét
Áp suất tối đa: 40 bar
Chiều dài cáp: 110 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: Stainless Steel (AISI 316 L)
Vật liệu màng: Ceramic
Nhiệt độ: -10-70 oC
Safety Approvals: UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Test Approvals: CE directive: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC
EN 61326-1, 61326-2-3,
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08
Cấp bảo vệ: IP68
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 50 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức nước dạng nhúng chìm, dựa theo nguyên lý áp lực thủy tĩnh
Thang đo: 50 mét
Chiều dài cáp: 55 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: Stainless Steel (AISI 316 L)
Vật liệu màng: Ceramic
Nhiệt độ: -10-70 oC
Safety Approvals: UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Test Approvals: CE directive: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC
EN 61326-1, 61326-2-3,
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08
Cấp bảo vệ: IP68
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 30 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức nước dạng nhúng chìm, dựa theo nguyên lý áp lực thủy tĩnh
Thang đo: 30 mét
Áp suất tối đa: 18 bar
Chiều dài cáp: 35 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: Stainless Steel (AISI 316 L)
Vật liệu màng: Ceramic
Nhiệt độ: -10-70 oC
Safety Approvals: UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Test Approvals: CE directive: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC
EN 61326-1, 61326-2-3,
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08
Cấp bảo vệ: IP68
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 10 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức nước dạng nhúng chìm, dựa theo nguyên lý áp lực thủy tĩnh
Thang đo: 10 mét
Áp suất tối đa: 10 bar
Chiều dài cáp: 12 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: Stainless Steel (AISI 316 L)
Vật liệu màng: Ceramic
Nhiệt độ: -10-70 oC
Safety Approvals: UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Test Approvals: CE directive: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC
EN 61326-1, 61326-2-3,
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08
Cấp bảo vệ: IP68
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 5 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức nước dạng nhúng chìm, dựa theo nguyên lý áp lực thủy tĩnh
Thang đo: 5 mét
Áp suất tối đa: 10 bar
Chiều dài cáp: 12 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: Stainless Steel (AISI 316 L)
Vật liệu màng: Ceramic
Nhiệt độ: -10-70 oC
Safety Approvals: UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Test Approvals: CE directive: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC
EN 61326-1, 61326-2-3,
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08
Cấp bảo vệ: IP68
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 3 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức nước dạng nhúng chìm, dựa theo nguyên lý áp lực thủy tĩnh
Thang đo: 3 mét
Áp suất tối đa: 6 bar
Chiều dài cáp: 12 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: Stainless Steel (AISI 316 L)
Vật liệu màng: Ceramic
Nhiệt độ: -10-70 oC
Safety Approvals: UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Test Approvals: CE directive: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC
EN 61326-1, 61326-2-3,
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08
Cấp bảo vệ: IP68
Đầu dò mức nước dạng áp suất / 1 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức nước dạng nhúng chìm, dựa theo nguyên lý áp lực thủy tĩnh
Thang đo: 1 mét
Áp suất tối đa: 4 bar
Chiều dài cáp: 12 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: Stainless Steel (AISI 316 L)
Vật liệu màng: Ceramic
Nhiệt độ: -10-70 oC
Safety Approvals: UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Test Approvals: CE directive: 89/336/EEC, 2004/108/EC, 1999/EC
EN 61326-1, 61326-2-3,
EN 55011, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5,61000-4-6, 61000-4-8 EN 61000-6-4 2007-02-19, EN 61000-6-2 2005-09-08
Cấp bảo vệ: IP68
Thiết bị đo mực nước giếng ngầm hãng MJK / 30 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Expert 1400
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Thiết bị đo mức dạng áp lực thủy tĩnh, sử dụng áp lực từ cột nước lên bề mặt thiết bị đo để tính ra chiều cao mực nước
Thang đo: tối đa 30 mét
Độ chính xác: < 0.1%
Tín hiệu: 4-20 mA
Vật liệu thân: AISI 316L
Vật liệu màng: Ceramic
Hoạt động trong dải nhiệt độ từ -10 đến 70 oC
Áp suất tối đa: 18 bar
Tiêu chuẩn an toàn:
+ UL® Class I, II and II, Division 1 Hazardous (Classified) Locations, UL 913
+ ATEX: II 2G EEx ia IIC T4...T6
Cấp bảo vệ: IP68
Thiết bị đo mức nước / WL900
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Xuất xứ: Mỹ
Model: WL900
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 152 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL450-500
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mực nước dạng áp lực thủy tĩnh, nhúng chìm hoàn toàn trong nước
Sử dụng đo mực nước giếng ngầm, bể, sông, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-152.4 m
Chiểu dài cáp: 155.44 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Giao tiếp: RS-485
Nhiệt độ hoạt động: -10-80 oC
Đường kính sensor: 21 mm
Vật liệu: SS 316L
Cấp bảo vệ: IP68
Chứng chỉ CE
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 76 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL450-250
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mực nước dạng áp lực thủy tĩnh, nhúng chìm hoàn toàn trong nước
Sử dụng đo mực nước giếng ngầm, bể, sông, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-76.2 m
Chiểu dài cáp: 91.44 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Giao tiếp: RS-485
Nhiệt độ hoạt động: -10-80 oC
Đường kính sensor: 21 mm
Vật liệu: SS 316L
Cấp bảo vệ: IP68
Chứng chỉ CE
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 36 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL450-120
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mực nước dạng áp lực thủy tĩnh, nhúng chìm hoàn toàn trong nước
Sử dụng đo mực nước giếng ngầm, bể, sông, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-36.57 m
Chiểu dài cáp: 45.72 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Giao tiếp: RS-485
Nhiệt độ hoạt động: -10-80 oC
Đường kính sensor: 21 mm
Vật liệu: SS 316L
Cấp bảo vệ: IP68
Chứng chỉ CE
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 18 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL450-060
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mực nước dạng áp lực thủy tĩnh, nhúng chìm hoàn toàn trong nước
Sử dụng đo mực nước giếng ngầm, bể, sông, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-18.28 m
Chiểu dài cáp: 30.48 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Giao tiếp: RS-485
Nhiệt độ hoạt động: -10-80 oC
Đường kính sensor: 21 mm
Vật liệu: SS 316L
Cấp bảo vệ: IP68
Chứng chỉ CE
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 9 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL450-030
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mực nước dạng áp lực thủy tĩnh, nhúng chìm hoàn toàn trong nước
Sử dụng đo mực nước giếng ngầm, bể, sông, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-9.14 m
Chiểu dài cáp: 15.24 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Giao tiếp: RS-485
Nhiệt độ hoạt động: -10-80 oC
Đường kính sensor: 21 mm
Vật liệu: SS 316L
Cấp bảo vệ: IP68
Chứng chỉ CE
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 4.5 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL450-015
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mực nước dạng áp lực thủy tĩnh, nhúng chìm hoàn toàn trong nước
Sử dụng đo mực nước giếng ngầm, bể, sông, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-4.57 m
Chiểu dài cáp: 7.62 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Giao tiếp: RS-485
Nhiệt độ hoạt động: -10-80 oC
Đường kính sensor: 21 mm
Vật liệu: SS 316L
Cấp bảo vệ: IP68
Chứng chỉ CE
Thiết bị đo mức nước dạng áp suất / 1 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL450-003
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mực nước dạng áp lực thủy tĩnh, nhúng chìm hoàn toàn trong nước
Sử dụng đo mực nước giếng ngầm, bể, sông, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-0.9144 m
Chiểu dài cáp: 7.62 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Giao tiếp: RS-485
Nhiệt độ hoạt động: -10-80 oC
Đường kính sensor: 21 mm
Vật liệu: SS 316L
Cấp bảo vệ: IP68
Chứng chỉ CE
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.

Sản phẩm bạn vừa xem