Filters
x
Quick Filter
x
 giá
1.0
317160000.0
-
apply filter
Quick Filter

Danh mục sản phẩm

Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN200
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: MagFlux 7200/MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch

Sử dụng cho đường ống 200 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN50
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: MagFlux 7200/MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng cho đường ống 50 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN125
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: MagFlux 7200/MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng cho đường ống 125 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN100
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK / Xylem Analytics
Model: MagFlux 7100 / MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Sử dụng cho đường ống 100 mm
Đo theo nguyên lý điện từ, FTFE lining
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN100
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: MagFlux 7200/MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng cho đường ống 100 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN150
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: MagFlux 7200/MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng cho đường ống 150 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN700
Contact
Hãng sản xuất: MJK / Xylem Analytics
Model: MagFlux ® 7200 / MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Sử dụng cho đường ống 700 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN400
Contact
Hãng sản xuất: MJK / Xylem Analytics
Model: MagFlux 7200 / MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Sử dụng cho đường ống 400 mm
Đo theo nguyên lý điện từ, lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Giao tiếp Modbus RS485
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67/IP68
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN600
Contact
Hãng sản xuất: MJK / Xylem Analytics
Model: MagFlux ® 7200 / MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Sử dụng cho đường ống 600 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN65
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: MagFlux 7200/MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng cho đường ống 65 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước hãng MJK - DN80
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: MagFlux 7200/MagFlux Converter
Xuất xứ: Đan Mạch
Bảo hành: 18 tháng

Sử dụng cho đường ống 80 mm
Đo theo nguyên lý điện từ
Sử dụng đo lưu lượng nước sạch, nước thải trong đường ống kín
Ứng dụng trong nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm, nhà máy công nghiệp...
Lưu trữ dữ liệu tại chỗ, giao tiếp qua USB
Bộ hiển thị có khả năng kết nối được 4 sensor đo lưu lượng
Chức năng phát hiện đường ống không đầy nước
Tự động làm sạch điện cực đo
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng hồ đo lưu lượng kiểu điện từ dùng Pin / DN150
Contact
Hãng sản xuất: Endress+Hauser
Model: Promag W 800
Xuất xứ: Pháp
Đồng hồ điện từ đường kính ống DN150, dùng điện nguồn 100-240VAC hoặc dùng pin Lithium
Màn hình hiển thị tại chỗ, độ chính xác 0.5%

Thông số chi tiết:
[AA]Approval: Non-hazardous area
[E]Design: Fixed flange
[C]Functionality: Transmitter Advanced
[K]Power Supply: 100-240VAC/19-30VDC, battery, Lithium [
M]Output; Input: Modbus RS485, 3x pulse/switch output; 1x status input
[J]Display; Operation: LCD, 2.40"; SmartBlue app
[E]Housing: Compact IP66/67, Type 4X, Polycarbonate
[0]Cable, Sensor Connection: Not used
[A]Electrical Connection: Gland M20
[H]Liner: Hard rubber
[A1K]Process Connection: Cl.150, carbon steel, flange ASME B16.5
[0]Electrodes: 1.4435/316L
[A]Calibration Flow: 0.5%
[A1]Device Model: 1
Đồng hồ đo lưu lượng kiểu điện từ dùng Pin / DN100
Contact
Hãng sản xuất: Endress+Hauser
Model: Promag W 800
Xuất xứ: Pháp
Đồng hồ điện từ đường kính ống DN150, dùng điện nguồn 100-240VAC hoặc dùng pin Lithium
Màn hình hiển thị tại chỗ, độ chính xác 0.5%

Thông số chi tiết:
[AA]Approval: Non-hazardous area
[E]Design: Fixed flange
[C]Functionality: Transmitter Advanced
[K]Power Supply: 100-240VAC/19-30VDC, battery, Lithium
[M]Output; Input: Modbus RS485, 3x pulse/switch output; 1x status input
[J]Display; Operation: LCD, 2.40"; SmartBlue app
[E]Housing: Compact IP66/67, Type 4X, Polycarbonate
[0]Cable, Sensor Connection: Not used
[A]Electrical Connection: Gland M20
[H]Liner: Hard rubber
[A1K]Process Connection: Cl.150, carbon steel, flange ASME B16.5
[0]Electrodes: 1.4435/316L
[A]Calibration Flow: 0.5%
[A1]Device Model: 1
Thiết bị đo lưu lượng kiểu điện từ / Endress+Hauser
Contact
Basic model:Promag 10L2H, DN200 8"
Liner: Polyurethane
Process connection: PN10, St37-2, lap joint flange, stamped plate EN1092-1 (DIN2501)
Electrodes: 1.4435/316L, bullet nose
Calibration: 0.5%
Approval: Non-hazardous area
Housing: Compact Alu, IP67 NEMA4X
Cable entry: Gland M20
Power supply; display: 85-250VAC; 2-line, push buttons
Output: 4-20mA HART + impulse passive
Đồng hồ điện từ đo lưu lượng nước DN50 Compact IP67
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flux 1400A
Mã đặt hàng: 1400A-50-1-I-SS-1-1-H

Ứng dụng cho môi trường chất lỏng có độ dẫn điện (≥5 μs/cm)
Sử dụng cho đường ống DN50
Vật liệu: điện cực 316L SS, vật liệu lót cao su cứng
Độ chính xác: ± 0,5%
Độ lặp lại: 0,15%
Màn hình hiển thị LCD (dạng compact)
Đầu ra: 4 - 20 mA; Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -40°C đến 70°C
Giới hạn áp suất: ≤150 PSI
Nguồn điện: 18 đến 28 VDC
Kết nối mặt bích 150# ANSI
Cấp bảo vệ: IP67
Đồng điện từ đo lưu lượng nước dạng insertion dạng Compact
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flux 1400B
Mã đặt hàng: 1400B-1-H-HC-1-1-T-1

Ứng dụng cho môi trường chất lỏng có độ dẫn điện (≥5 μs/cm)
Sử dụng cho đường ống từ 4" đến 80"
Vật liệu điện cực Hatelloy C, vật liệu thanh đo PTFE
Độ dài thanh đo: 20"
Độ chính xác: ± 1%
Độ lặp lại: 0,2%
Màn hình hiển thị LCD 16 ký tự x 2 dòng (dạng compact)
Đầu ra: 4 - 20 mA; Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -28°C đến 120°C
Giới hạn áp suất: ≤250 PSI
Nguồn điện: 18 đến 28 VDC
Kết nối mặt bích 150# ANSI
Cấp bảo vệ: IP66, NEMA4X
Đồng điện từ đo lưu lượng nước dạng insertion dạng Remote
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: Tek-Flux 1400B
Mã đặt hàng: 1400B-2-H-HC-1-1-T-1

Ứng dụng cho môi trường chất lỏng có độ dẫn điện (≥5 μs/cm)
Sử dụng cho đường ống từ 4" đến 80"
Vật liệu điện cực Hatelloy C, vật liệu thanh đo PTFE
Độ dài thanh đo: 20"
Độ chính xác: ± 1%
Độ lặp lại: 0,2%
Màn hình hiển thị LCD 16 ký tự x 2 dòng (dạng remote)
Đầu ra: 4 - 20 mA; Pulse
Giới hạn nhiệt độ: -28°C đến 120°C
Giới hạn áp suất: ≤250 PSI
Nguồn điện: 18 đến 28 VDC
Kết nối mặt bích 150# ANSI
Cấp bảo vệ: IP66, NEMA4X
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.

Sản phẩm bạn vừa xem