Filters
x
Quick Filter
x
Quick Filter

Danh mục sản phẩm

Sensor đo mức dạng siêu âm / 10 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Shuttle
Xuất xứ: Đan Mạch

Đầu đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng/chất rắn
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-10 m (chất lỏng), 0-5 m (chất rắn)
Góc phát: 6 độ, tần số: 50 KHz
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất cần đo
Góc phát hẹp giúp ổn định, đáng tin cậy
PVDF membrane, PP house
CE-approvals: EN 50081-1, EN 50082-1
Chiều dài cáp: 12 m
Sensor đo mức dạng siêu âm / 25 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Shuttle
Xuất xứ: Đan Mạch

Đầu đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng/chất rắn
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-25 m (chất lỏng), 0-10 m (chất rắn)
Góc phát: 6 độ, tần số: 30 KHz
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất cần đo
Góc phát hẹp giúp ổn định, đáng tin cậy
PTB membrane, PP house
CE-approvals: EN 50081-1, EN 50082-1
Hazardous areas approvals: FM Class 1, Div. 1, Groups A-G (FM Approved)
Chiều dài cáp: 12 m
Sensor đo mức dạng siêu âm / 12 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Shuttle
Xuất xứ: Đan Mạch

Đầu đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng/chất rắn
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-12 m (chất lỏng), 0-5 m (chất rắn)
Góc phát: 7 độ, tần số: 40 KHz
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất cần đo
Góc phát hẹp giúp ổn định, đáng tin cậy
PTB membrane, PP house
CE-approvals: EN 50081-1, EN 50082-1
Hazardous areas approvals: FM Class 1, Div. 1, Groups A-G (FM Approved)
Chiều dài cáp: 12 m
Sensor đo mức dạng siêu âm / 15 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Shuttle
Xuất xứ: Đan Mạch

Đầu đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng/chất rắn
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-15 m (chất lỏng), 0-5 m (chất rắn)
Góc phát: 3 độ, tần số: 30 KHz
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất cần đo
Góc phát hẹp giúp ổn định, đáng tin cậy
POM membrane, PP house
CE-approvals: EN 50081-1, EN 50082-1
Chiều dài cáp: 12 m
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm / 3,5 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL705-012
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-3,5 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất lỏng
Cấp bảo vệ: IP 68, Nema 4X
Chứng chỉ CE
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm / 1 mét
Liên hệ
Hãng sản xuất: GWI/Xylem Analytics
Model: WL705-003
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-1 m
Tín hiệu: 4-20 mA
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất lỏng
Cấp bảo vệ: IP 68, Nema 4X
Chứng chỉ CE
Thiết bị đo mức nước dạng siêu âm hãng MJK
Liên hệ
Hãng sản xuất: MJK/Xylem Analytics
Model: Shuttle
Xuất xứ: Đan Mạch

Thiết bị đo mức dạng siêu âm, sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt chất lỏng
Sử dụng đo mức trong bể, giếng bơm, bể chứa bùn, đập tràn, kênh...
Thang đo: 0-15 m
Góc phát: 3 độ
Tần số: 30 KHz
Tín hiệu: 4-20 mA, Digital Output
Không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt chất lỏng
Góc phát hẹp giúp ổn định, đáng tin cậy
Tự động nhận ra và loại bỏ các tác động tín hiệu từ môi trường xung quanh, ví dụ: đường ống, mặt bích bên trong không gian đo
Chức năng tự khởi động, không cần cài đặt ban đầu
Thiết bị đo mức nguyên lý siêu âm hãng TekTrol (13 ft)
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: TEK-Sound 4200B
Mã đặt hàng: 4200B-P-B-B-A-N-A-1

Ứng dụng trong chất lỏng
Vật liệu: PTFE, Aluminum
Độ chính xác: 0,25%
Phạm vi đo: đến 13ft
Đầu ra: 4-20 mA, HART
Màn hình hiển thị LCD, nút bấm
Nguồn điện: 12 đến 28 VDC (2 dây)
Chuẩn kết nối 1 ½" NPT
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 71 oC
Giới hạn áp suất: 2 bar
Cấp bảo vệ: NEMA 4X, IP65
Thiết bị đo mức nguyên lý siêu âm hãng TekTrol (60ft, 3")
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: TEK-Sound 4200B
Mã đặt hàng: 4200A-045ULCX-PVPVC

Ứng dụng trong chất lỏng
Vật liệu: PVC
Độ chính xác: 0,25%
Phạm vi đo: 60ft
Đầu ra: 4-20 mA, HART (tùy chọn RS232, RS485)
Nguồn điện: 12 đến 28 VDC (2 dây)
Chuẩn kết nối 3" NPT
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 60 oC
Giới hạn áp suất: 5 bar
Cấp bảo vệ: NEMA 6, IP68
Thiết bị đo mức nguyên lý siêu âm hãng TekTrol (26 ft)
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: TEK-Sound 4200B
Mã đặt hàng: 4200B-P-B-B-A-N-A-2

Ứng dụng trong chất lỏng
Vật liệu: PTFE, Aluminum
Độ chính xác: 0,25%
Phạm vi đo: đến 26ft
Đầu ra: 4-20 mA, HART
Màn hình hiển thị LCD, nút bấm
Nguồn điện: 12 đến 28 VDC (2 dây)
Chuẩn kết nối 2" NPT
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 71 oC
Giới hạn áp suất: 2 bar
Cấp bảo vệ: NEMA 4X, IP65
Thiết bị đo mức nguyên lý siêu âm hãng TekTrol (50ft, 3")
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: TEK-Sound 4200A
Mã đặt hàng: 4200A-052ULCX-PVPVC

Ứng dụng trong chất lỏng
Vật liệu: PVC
Độ chính xác: 0,25%
Phạm vi đo: 50ft
Đầu ra: 4-20 mA, HART (tùy chọn RS232, RS485)
Nguồn điện: 12 đến 28 VDC (2 dây)
Chuẩn kết nối 3" NPT
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 60 oC
Giới hạn áp suất: 5 bar
Cấp bảo vệ: NEMA 6, IP68
Thiết bị đo mức nguyên lý siêu âm hãng TekTrol (30ft, 3")
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: TEK-Sound 4200A
Mã đặt hàng: 4200A-070ULCX-PVPVC

Ứng dụng trong chất lỏng
Vật liệu: PVC
Độ chính xác: 0,25%
Phạm vi đo: 30ft
Đầu ra: 4-20 mA, HART (tùy chọn RS232, RS485)
Nguồn điện: 12 đến 28 VDC (2 dây)
Chuẩn kết nối 3" NPT
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 60 oC
Giới hạn áp suất: 5 bar
Cấp bảo vệ: NEMA 6, IP68
Thiết bị đo mức nguyên lý siêu âm hãng TekTrol (20ft, 3")
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: TEK-Sound 4200A
Mã đặt hàng: 4200A-080ULCX-PVPVC

Ứng dụng trong chất lỏng
Vật liệu: PVC
Độ chính xác: 0,25%
Phạm vi đo: 20ft
Đầu ra: 4-20 mA, HART (tùy chọn RS232, RS485)
Nguồn điện: 12 đến 28 VDC (2 dây)
Chuẩn kết nối 3" NPT
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 60 oC
Giới hạn áp suất: 5 bar
Cấp bảo vệ: NEMA 6, IP68
Thiết bị đo mức nguyên lý siêu âm hãng TekTrol (16ft, 3")
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: TEK-Sound 4200A
Mã đặt hàng: 4200A-081ULCX-PVPVC

Ứng dụng trong chất lỏng
Vật liệu: PVC
Độ chính xác: 0,25%
Phạm vi đo: 16ft
Đầu ra: 4-20 mA, HART (tùy chọn RS232, RS485)
Nguồn điện: 12 đến 28 VDC (2 dây)
Chuẩn kết nối 3" NPT
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 60 oC
Giới hạn áp suất: 5 bar
Cấp bảo vệ: NEMA 6, IP68
Thiết bị đo mức nguyên lý siêu âm hãng TekTrol (9ft, 1")
Contact
Hãng sản xuất: TekTrol
Xuất xứ: Mỹ
Model: TEK-Sound 4200A
Mã đặt hàng: 4200A-148ULCX-PVPVC

Ứng dụng trong chất lỏng
Vật liệu: PVC
Độ chính xác: 0,25%
Phạm vi đo: 9ft
Đầu ra: 4-20 mA, HART (tùy chọn RS232, RS485)
Nguồn điện: 12 đến 28 VDC (2 dây)
Chuẩn kết nối 1" NPT
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 60 oC
Giới hạn áp suất: 5 bar
Cấp bảo vệ: NEMA 6, IP68
ToughSonic 14 - Ultrasonic sensor
Contact
Hãng sản xuất: Senix
Xuất xứ: Mỹ
Model: ToughSonic 14

Ứng dụng trong chất lỏng, bề mặt chất rắn
Đo khoảng cách theo nguyên lý siêu âm, bù nhiệt độ
Vật liệu: SS 316, PVDF - chịu ăn mòn, môi trường H2S
Phạm vi đo đến 4.3 mét
Đầu ra: 4-20 mA, Modbus RS485
Tùy chọn bộ phần hiển thị bên ngoài
Chuẩn kết nối 1" NPT hoặc 30 mm, chiều dài cáp 2 mét
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 70 oC
Nguồn điện: 10 đến 30 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA-4X, NEMA 6P, IP68
Cung cấp bao gồm sensor + phần mềm chính hãng SenixVIEW
ToughSonic 3 - Ultrasonic sensor
Contact
Hãng sản xuất: Senix
Xuất xứ: Mỹ
Model: ToughSonic 3

Ứng dụng trong chất lỏng, bề mặt chất rắn
Đo khoảng cách theo nguyên lý siêu âm, bù nhiệt độ
Vật liệu: SS 316, PVDF - chịu ăn mòn, môi trường H2S
Phạm vi đo đến 0.91 mét
Đầu ra: 4-20 mA, Modbus RS485
Tùy chọn bộ phần hiển thị bên ngoài
Chuẩn kết nối 1" NPT hoặc 30 mm, chiều dài cáp 2 mét
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 70 oC
Nguồn điện: 10 đến 30 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA-4X, NEMA 6P, IP68
Cung cấp bao gồm sensor + phần mềm chính hãng SenixVIEW
ToughSonic 50 - Ultrasonic sensor
Contact
Hãng sản xuất: Senix
Xuất xứ: Mỹ
Model: ToughSonic 50

Ứng dụng trong chất lỏng, bề mặt chất rắn
Đo khoảng cách theo nguyên lý siêu âm, bù nhiệt độ
Vật liệu: SS 316, PVDF - chịu ăn mòn, môi trường H2S
Phạm vi đo đến 15.2 mét
Đầu ra: 4-20 mA, Modbus RS485
Tùy chọn bộ phần hiển thị bên ngoài
Chuẩn kết nối 1" NPT hoặc 30 mm, chiều dài cáp 2 mét
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 70 oC
Nguồn điện: 10 đến 30 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA-4X, NEMA 6P, IP68
Cung cấp bao gồm sensor + phần mềm chính hãng SenixVIEW
ToughSonic 30 - Ultrasonic sensor
Contact
Hãng sản xuất: Senix
Xuất xứ: Mỹ
Model: ToughSonic 30

Ứng dụng trong chất lỏng, bề mặt chất rắn
Đo khoảng cách theo nguyên lý siêu âm, bù nhiệt độ
Vật liệu: SS 316, PVDF - chịu ăn mòn, môi trường H2S
Phạm vi đo đến 9.1 mét
Đầu ra: 4-20 mA, Modbus RS485
Tùy chọn bộ phần hiển thị bên ngoài
Chuẩn kết nối 1" NPT hoặc 30 mm, chiều dài cáp 2 mét
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 70 oC
Nguồn điện: 10 đến 30 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA-4X, NEMA 6P, IP68
Cung cấp bao gồm sensor + phần mềm chính hãng SenixVIEW
ToughSonic 12 - Ultrasonic sensor
Contact
Hãng sản xuất: Senix
Xuất xứ: Mỹ
Model: ToughSonic 12

Ứng dụng trong chất lỏng, bề mặt chất rắn
Đo khoảng cách theo nguyên lý siêu âm, bù nhiệt độ
Vật liệu: SS 316, PVDF - chịu ăn mòn, môi trường H2S
Phạm vi đo đến 3.7 mét
Đầu ra: 4-20 mA, Modbus RS485
Tùy chọn bộ phần hiển thị bên ngoài
Chuẩn kết nối 1" NPT hoặc 30 mm, chiều dài cáp 2 mét
Giới hạn nhiệt độ: -40 đến 70 oC
Nguồn điện: 10 đến 30 VDC
Cấp bảo vệ: NEMA-4X, NEMA 6P, IP68
Cung cấp bao gồm sensor + phần mềm chính hãng SenixVIEW
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.

Sản phẩm bạn vừa xem