Hội thảo phổ biến Thông tư 10/2021/TT-BTNMT - Quy định hoạt động quan trắc môi trường tự động
Hội thảo môi trường trực tuyến
Tổng cục Môi Trường

Hội thảo phổ biến văn bản pháp luật

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Ngày 31/08/2021, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo phổ biến quy định về quan trắc tự động theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. Hội thảo được tổ chức trực tuyến với hơn 500 đại biểu, đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục. Buổi hội thảo bao gồm nội dung trình bày từ ban tổ chức, tham gia thảo luận và giải đáp trực tiếp giữa ban tổ chức và đại diện các cơ quan doanh nghiệp, với gần 200 câu hỏi.

Mời bạn xem các nội dung bên dưới đây.

Clarico-Text-Image-1

Video Hội thảo phổ biến Thông tư 10/2021/TT-BTNMT
 
 

Bạn có thể xem Tài liệu & Video hội thảo tại Thư viện Envimart

Trong trường hợp cần tìm hiểu chuyên sâu các quy định về thiết bị quan trắc, đừng ngại liên hệ với Envimart 

ENVIMART tham gia triển lãm Vietwater 2021
Triển lãm quốc tế về ngành nước