Am hiểu pháp luật

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tần xuất và thời gian quan trắc tiếng ồn

Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Lâm

Theo thông tư 24 lấy mẫu tiếng ồn có quy định rõ Tại điều 6: Tần xuất và thời gian quan trắc. Khoảng thời gian đo liên tục của mỗi phép đo là 10 phút, trong vòng 1 giờ tiến hành tối thiểu 3 phép đo, sau đó láy giá trị trung bình 3 phép đo.

Theo thông tư 10 thì điều này không quy định rõ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ