ENVIMART tham gia triển lãm Vietwater 2021
Triển lãm quốc tế về ngành nước

ENVIMART tham gia Vietwater 2021, mời bạn tham quan ở link bên dưới.

Giới thiệu thiết bị phân tích chất lượng nước tự động, liên tục
Water Quality Analyzers