Video Hội thảo phổ biến quy định Quan trắc môi trường - Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Ngày 31/08/2021, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo phổ biến quy định về quan trắc tự động theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.
Hội thảo được tổ chức trực tuyến với hơn 500 đại biểu, đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục. Buổi hội thảo bao gồm nội dung trình bày từ ban tổ chức, tham gia thảo luận và giải đáp trực tiếp giữa ban tổ chức và đại diện các cơ quan doanh nghiệp, với gần 200 câu hỏi.
Views
2263 Total Views
1 Members Views
2262 Public Views
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Use permanent link to share in social media
Chia sẻ qua email

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn